abpstwo

Wielki słownik ortograficzny PWN*

abpstwo (= arcybiskupstwo) abpstwa, abpstwie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego