absolutyzacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

ab•solutyza•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

absolutyzacja «traktowanie czegoś jako rzeczy bezwzględnej, niezmiennej»
• absolutyzować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego