absurdalista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ab•surdalista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN*

absurdalista «autor utworu opartego na absurdzie»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego