absurdalnie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

absurd
1. «to, co jest pozbawione sensu»
2. «wyrażenie wewnętrznie sprzeczne»

• absurdalny • absurdalnie • absurdalność • absurdzik

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Następnych dziesięć czy następne dziesięć?
26.02.2001
Pierwszych pięćdziesiąt czy pierwsze pięćdziesiąt?
Następnych dziesięć czy następne dziesięć? Itp.
Pozdrawiam.
Elżbieta Żurek (Lublin)
Powodzianin
29.09.2017
Dlaczego ofiary powodzi nazywa się powodzianami? Przecież końcówka -anin oznacza zwolennika jakiejś idei lub mieszkańca jakiejś miejscowości – jest ona więc obraźliwa dla ofiar powodzi. Z drugiej strony skoro ofiara powodzi to powodzianin, jak w takim razie nazwać ofiarę trzęsienia ziemi, pożaru, huraganu, wybuchu wulkanu, tsunami? Absurdalnie brzmiałyby formy: trzęsianin, pożaranin, huraganin, wulkanin, tsunamianin.
Żołądek – mały żołądź?
22.04.2016
Jak będzie wyglądać hipotetyczne zdrobnienie od słowa żołądź (w znaczeniu karcianym lub jako owoc dębu)?
Czy możliwe jest utworzenie, brzmiącego na pozór absurdalnie, słowa żołądek (na podobnej zasadzie jak łabędź – łabądek)? A może żołędzik (jak śledźśledzik)?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Niemniej "rocznicowanie" wyraża również troskę o pamięć narodową... nazywaną często... absurdalnie... "lekcją dla przyszłych pokoleń"... No i uroczystości te świętym płaszczem...
  • ... Polacy są tylko na Emigracji. Ponieważ pogląd ten brzmi zbyt absurdalnie, nawet dla najbardziej "niezłomnych", skonstruowaliśmy inną fikcję, mianowicie, że w...
  • ... zrobił. Tak już mam w głowie. Czułbym się śmiesznie i absurdalnie. Jak wyjęty z kontekstu.

    Krzysztof Ibisz
    dziennikarz

    K.I.: Nie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego