achajski

Wielki słownik ortograficzny PWN

achaj•ski (od: Achaja); -scy: Związek Achajski

Encyklopedia PWN

państwo związkowe na Peloponezie.
Mummiusz Achajski, Lucius Mummius Achaicus, żył w II w. p.n.e.,
wódz rzymski; pretor 153, konsul 146, cenzor 142;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego