achalazja

Wielki słownik ortograficzny PWN

achala•zja -zji, -zję

Encyklopedia PWN

achalazja wpustu, kurcz wpustu,
zaburzenie czynności przełyku;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego