achondroplazja

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

achondroplazja «dziedziczne zaburzenie rozwoju układu kostnego»

Encyklopedia PWN

med. dziedzicznie uwarunkowane zaburzenie rozwoju szkieletu;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego