achromatop

Wielki słownik ortograficzny PWN

a•chromatop -pa, -pie; -pi, -pów

Słownik języka polskiego PWN

achromatopsja «wada wzroku polegająca na nierozróżnianiu barw»
• achromatop

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego