achtel

Wielki słownik ortograficzny PWN

ach•tel -la; -le, -li

Słownik języka polskiego PWN

achtel «dawna miara ciał płynnych i sypkich»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Encyklopedia PWN

achtel
[niem.],
ośmina, ósmak,
metrol. dawna jednostka stanowiąca 1/8 część większej jednostki, głównie objętości;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego