ad personam

Wielki słownik ortograficzny PWN

ad per•sonam (skrót: ad pers.)

Słownik języka polskiego PWN

ad personam «w stosunku do konkretnej osoby»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... słownych; powszechnie znanych i własnego autorstwa. Jego przekleństwa - nawet skierowane ad personam - nie obrażały, lecz przeciwnie: ciesząc uszy i bawiąc, krzepiły ducha...
  • ... będą zawsze w jego wypadku i za jego kadencji adresowane ad personam. To jest mniej więcej jasne. Każdy inny prezydent spośród kandydatów...
  • ... człowiekiem, to jego twierdzenia są fałszywe. Takie "argumentowanie", zwane argumentum ad personam, jest niedopuszczalne między ludźmi kulturalnymi. Spór winien być prowadzony suaviter...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego