adiustatorka

Wielki słownik ortograficzny PWN

ad•iustator•ka -r•ce, -r•kę; -rek

Słownik języka polskiego PWN

adiustacja «przygotowanie tekstu do druku»
• adiustacyjny • adiustator • adiustatorski • adiustatorka • adiustować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego