adopcją

Wielki słownik ortograficzny PWN

adop•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

adopcja
1. «akt prawny polegający na uznaniu cudzego dziecka za własne»
2. «przyjęcie obcego prawa za obowiązujące prawo krajowe»

• adopcyjny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Słownik stwierdza, że...
5.07.2010
Czytając odpowiedzi Poradni, spotykam się często ze sformułowaniami typu „słownik X stwierdza, że...”. Zgodnie z WSPP niepoprawne jest użycie tego czasownika w odniesieniu do rzeczowników nieżywotnych (a jako przykład został podany kodeks). Z czego wynika ta reguła? Czy odnosi się ona także do rzeczownika słownik?
Heteryk
21.03.2016
Szanowna Poradnio,
spotkałem się z różnymi opiniami na temat określenia heteryk. Dla mnie – osoby heteroseksualnej – jest to słowo ewidentnie obraźliwe (tak samo jak dla osoby homoseksualnej obraźliwe jest słowo pedał). Nie wiedzieć czemu, autorzy niektórych słowników kwalifikują je jako potoczne, nie zauważając (bądź nie chcąc zauważyć) pejoratywnego wydźwięku, który w sobie zawiera.
Jak według Państwa należałoby to słowo zakwalifikować na potrzeby definicji słownikowej i nie tylko?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... czy zachować to w tajemnicy? Prosimy o listy z dopiskiem: "Adopcja". Najciekawsze wydrukujemy.
    Listy prosimy kierować pod adresem: Forum Czytelników, Redakcja...
  • ... była jednym z jego własnych przydomków (Długobrody). Równało się to adopcji ludu przez boga. Dlatego Wotan, zobowiązany do pełnienia ojcowskiej roli...
  • ... Głównie są to zwierzęta powypadkowe w stanie agonalnym.
    • Do
    adopcji oddaje się miesięcznie około 200 zwierząt. Ludzie częściej adoptują psy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego