adopcjanizm

Słownik języka polskiego PWN

adopcjanizm «teoria głosząca, że Chrystus jako człowiek jest Synem Bożym jedynie na mocy przybrania»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego