adopcjanizm

Słownik języka polskiego PWN

adopcjanizm «teoria głosząca, że Chrystus jako człowiek jest Synem Bożym jedynie na mocy przybrania»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego