afrykanerka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Afrykaner•ka (Burka) -r•ce, -r•kę; -rek
afrykaner•ka (biała mieszkanka Afryki) -r•ce, -r•kę; -rek

Słownik języka polskiego PWN*

afrykaner
1. Afrykaner «członek społeczności wywodzącej się ze środowiska kolonistów holenderskich w Afryce Południowej»
2. «biały mieszkaniec Afryki»

• afrykanerski • Afrykanerka, afrykanerka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego