akademia

Wielki słownik ortograficzny

akademia -mii, -mię; -mii: Akademia Francuska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Mohylańska, Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności; akademia sztuk pięknych, ale: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pol•ska Akademia Nauk Pol•skiej Akademii Nauk, Pol•ską Akademię Nauk (skrót: PAN)
Pol•ska Akademia Umiejęt•ności Pol•skiej Akademii Umiejęt•ności, Pol•ską Akademię Umiejęt•ności (skrót: PAU)
Woj•skowa Akademia Medycz•na Woj•skowej Akademii Medycz•nej, Woj•skową Akademię Medycz•ną (skrót: WAM)

Słownik języka polskiego

akademia
1. «wyższa uczelnia»
2. «instytucja skupiająca wybitnych uczonych lub artystów»
3. «oficjalna uroczystość zorganizowana z okazji jakiegoś święta»

• akademijny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

akademia
2.04.2012
Akademia to wg słownika języka polskiego PWN „wyższa uczelnia” bądź „instytucja skupiająca wybitnych uczonych lub artystów”. Czy nazwy Akademia językowa dla szkoły językowej online albo Akademia biblijna dla korespondencyjnego kursu biblijnego, czy też Akademia uczniowska dla 'kursu, którego celem jest merytoryczna i organizacyjna pomoc nauczycielom w sprawowaniu opieki nad pracami projektowymi uczniów', nie jest nazwą groteskową? Co w takim razie różni akademię od kursu?
akademia
8.03.2006
Która nazwa jest bardziej poprawna: Akademia Biegowa czy Akademia Biegania?
akademia i inne szkoły
29.05.2003
Szanowni Państwo!
Mówimy „Mam spotkanie na uniwersytecie (na politechnice)”. Czy z akademią jest tak samo? Jak jest poprawnie: mieć spotkanie na akademii czy w akademii? Dziękuję i pozdrawiam.
Z poważaniem
Monika Miszewska

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... i świątynie kilku wyznań, kamieniczki mieszczan oraz ufundowana przez właściciela Akademia, trzecia w Rzeczypospolitej szkoła uniwersytecka.

    Szybki awans Zamoyskiego stanowił zjawisko...
  • ... statuetki Lidera Polskiego Biznesu (przyznawane przez BCC), Złoty Grosz ("Przekrój", Akademia Ekonomiczna w Poznaniu i Uniwersytet Jagielloński), tytuł Menedżera Roku (Stowarzyszenie...
  • ... tylko szpitale powiatowe, ale także najlepsze kliniczne. Dlaczego? Samorządom i akademiom medycznym, czyli właścicielom publicznych placówek, brakuje pieniędzy na remonty i...

Encyklopedia

akademia
[gr. Akadḗmeia],
nazwa pochodząca od starożytnej akademii w Atenach; współcześnie używana przede wszystkim na oznaczenie: 1) stowarzyszenia uczonych, literatów i artystów, mających status oficjalnych korporacji zrzeszających wybitnych przedstawicieli tych grup w kraju, regionie lub w danej dziedzinie w celu popierania rozwoju i rozwijania nauki, literatury lub sztuki; 2) instytucji nauczających o charakterze wyższej uczelni, zwłaszcza specjalistycznych szkół wyższych (np. akademie: sztuk pięknych, ekonomiczne, medyczne, wojskowe, sportowe), mających samorząd i prawo nadawania stopni naukowych.
Akademia Napisów i Literatury, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
francuska korporacyjna instytucja naukowa, założona 1663 w Paryżu przez J.B. Colberta;
Akademia Nauk w Paryżu, Académie des sciences,
czołowa francuska korporacyjna instytucja naukowa w zakresie nauk ścisłych,
Akademia Nauk w Berlinie, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
nacz., najbardziej znana i największa niem. akademia nauk,
Akademia Szwedzka, Svenska Akademien,
szwedz. akademia lit.-językowa, zał. 1786 w Sztokholmie przez króla Gustawa III na wzór Akademii Francuskiej,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego