akceptowany

Wielki słownik ortograficzny PWN

ak•cep•tować -tuję, -tują

Słownik języka polskiego PWN

akceptacja
1. «aprobata»
2. «formalna zgoda na coś»
3. «pogodzenie się z czymś, czego nie można zmienić»
4. «uznanie czyichś cech, czyjegoś postępowania za zgodne z oczekiwaniami»
5.  zob. akcept w zn. 1.

• akceptować
akceptować weksel «zobowiązywać się, podpisem na wekslu, do uiszczenia na zlecenie określonej w nim sumy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

akceptowany i akceptowalny
19.03.2007
Jak należy mówić: coś jest akceptowane czy coś jest akceptowalne?
do akceptującej wiadomości
18.02.2002
Jak należy rozumieć sformułowanie, że coś zostało przyjęte, np. przez kierownika, do akceptującej wiadomości? Czy jest to równoznaczne z tym, że ktoś przyjął informację, sprawozdanie, został tylko poinformowany o jakimś fakcie itp., czy też zatwierdził jakiś dokument, podjął decyzję, wyraził zgodę?
W Wilanowie czy na Wilanowie?
8.06.2017
Coraz częściej jestem uczestnikiem sporu pt. w czy na. Zawsze podpieram się opinią profesora Bańki zamieszczoną w 2011 roku, która mówi, że póki co powinniśmy nadal używać formy w Wilanowie. Ostatnio coraz częściej zacząłem się jednak spotykać z formą na Wilanowie używaną w przestrzeni publicznej. Skłoniło mnie to do zadania sobie, i co za tym idzie również Państwu, pytania – czy polski język i językoznawcy akceptują już formę na Wilanowie?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... określenie "niechciane". Bo nie ma sprawy, kiedy obie strony to akceptują, dobrze się z tym czują. No, chyba że przeszkadza to...
  • ... widywania się z dziećmi. W 1995 r. urząd stanu cywilnego akceptuje zmianę imienia Jolanty. Teściowa składa doniesienie do prokuratury, że zięć...
  • ... Centertel nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji. Oświadczam, że akceptuję zasady i warunki programu lojalnościowego, określone w Regulaminie programu Idea...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!