aksjologiczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

aksjologia «nauka o wartościach i o kryteriach wartościowania; też: konkretny system wartości »
• aksjologiczny • aksjologicznie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Ciuszek
11.02.2019
Czy słowo ciuszek ma wydźwięk negatywny? Np. chciałabym kupić jej ciuszki, chciałabym pooglądać jej ciuszki?
Humanizm a humanitaryzm
31.03.2017
W jakim kontekście używa się słowa humanizm, a w jakim humanitaryzm?
Pytam, bo teraz w mediach te dwa słowa oznaczają to samo. Może tak jest?

Pozdrawiam wiosennie
B. Sawicka
pscyholodzy czy psychologowie?
15.06.2008
Czy dla wszystkich rzeczowników kończących się na -og i określających osoby M. lm. może przybierać zarówno formę -odzy, jak i -ogowie i czy formy te są równorzędne? Czasem w słownikach pomijana jest któraś forma (jak dla http://so.pwn.pl/lista.php?od=13790), a w tekstach internetowych nieraz jedna forma ma znaczną przewagę nad drugą. Czy błędem redakcyjnym będzie, jeśli w jednym tekście pojawią się np. pedagogowie i psycholodzy?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... się brzydota, świętości demoniczność. W przeci-wieństwie do tego Ja aksjologiczne nie wchodzi w żadne relacje tego typu z negatywnymi wartościami...
  • ... w Jego świadomości ambiwalencja śmierci, już nie tylko typu czysto aksjologicznego, lecz także genetycznego. Ta sama śmierć przedstawia Mu się raz...
  • ... przed pisarzem roztacza społeczeństwo danej epoki, ze swymi dążeniami, wyborami aksjologicznymi i upodobaniami artystycznymi - zbliża się na przełomie lat siedemdziesiątych-osiemdziesiątych...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego