aktywizacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

ak•tywiza•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

aktywizacja «pobudzanie do jakiejś aktywności; też: wzmożenie się aktywności»
• aktywizacyjny • aktywizować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego