akumulowanie

Wielki słownik ortograficzny PWN

akumulować -luję, -lują

Słownik języka polskiego PWN

akumulacja
1. «gromadzenie się czegoś w jednym miejscu»
2. «przeznaczenie części dochodu narodowego na inwestycje oraz na zwiększenie zasobu środków obrotowych i rezerw»
3. «proces gromadzenia się osadów na powierzchni lądów lub na dnie basenów wodnych, prowadzący do powstania skał osadowych»
4. «nagromadzenie określeń synonimicznych i środków stylistycznych w celu nadania większej ekspresji opisywanym scenom, uwydatnienia jakiejś cechy itp.»

• akumulacyjny • akumulować
akumulować się «być akumulowanym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... powierniczych procent od kapitału na przestrzeni dwudziestu lat będzie się akumulować w granicach od 2 do 21/8 procent...
    - Dlaczego powierniczych...
  • ... Wyniki analiz rdzeni z różnych wierceń wykazują, że w lodzie akumulowanym podczas schyłku ostatniego zlodowacenia (24 tys. - 12 tys. lat temu...
  • ... np. Bażew i in., 1989).
    2) Jeżeli lodowce zdecydowanie więcej
    akumulują w letniej połowie roku, mówi się o letnim typie akumulacji...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!