akustyk

Wielki słownik ortograficzny PWN*

akustyk -ykiem; -ycy, -yków
akustyka -yce, -ykę

Słownik języka polskiego PWN*

akustyk
1. «specjalista w dziedzinie akustyki – nauki o falach dźwiękowych»
2. «specjalista zajmujący się jakością dźwięku i obsługą sprzętu nagłaśniającego»
akustyka
1. «nauka o wytwarzaniu, odbiorze i rozchodzeniu się dźwięku i wszelkich fal sprężystych»
2. «właściwość wnętrza oceniana pod względem słyszalności dźwięków»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego