alegorycznie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

alegoria «w literaturze i sztuce: postać, motyw lub fabuła mające poza znaczeniem dosłownym stały umowny sens przenośny»
• alegoryczny • alegorycznie • alegoryczność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Mieszkańcy Lublińca
3.12.2019
Chciałem zapytać czy mieszkańcy Lublińca to Lubliniczanie czy Lublińczanie i alegorycznie Lubliniczanin czy Lublińczanin?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Rej niechętnie odnosi się do zwyczajów średniowiecznego kaznodziejstwa, zwłaszcza do alegorycznie wykładanych opowiadań zaczerpniętych z Gesta Romanorum czy innych źródeł fabularnych...
  • ... czasów tylko dlatego, że nadano jej religijne znaczenie, tłumacząc ją alegorycznie. Pieśń mówi o narodzinach miłości i jej dojrzewaniu, o próbach...
  • ... te przełamał Rabbi Akiba ben Josef, który interpretując ten poemat alegorycznie, twierdził, że stanowi on opis miłości Jahwe, ukazanego pod postacią...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego