alegoryczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

alegoria «w literaturze i sztuce: postać, motyw lub fabuła mające poza znaczeniem dosłownym stały umowny sens przenośny»
• alegoryczny • alegorycznie • alegoryczność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... może właśnie dlatego? W dedykacji do wydania pierwszego proponuje autor alegoryczną interpretację Flisu i wszelkiego flisowania, jako paraboli życia ludzkiego:

    - Abowiem...
  • ... bywa, i Rzeczpospolitą mądrzy ludzie częstokroć do łodzi przystosowywają.

    Sens
    alegoryczny to jedna płaszczyzna utworu, narzekanie na zepsucie, jakie rodzi się...
  • ... I m długości. Gmach wieńczy wieża z tarasem widokowym i alegorycznymi rzeźbami. Przed budynkiem fontanna z posągiem Szermierza z pocz. XX...

Encyklopedia PWN

metoda hermeneutyczna polegająca na odkrywaniu w tekście biblijnym poziomu pozaliteralnego, mająca na celu pogłębianie chrześcijańskiego poznania i wiary oraz uobecnienie i aktualizację orędzia biblijnego.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego