alfonsjański

Wielki słownik ortograficzny PWN

al•fon•sjań•ski (od: św. Alfons); -scy: myśl alfonsjańska, ale: Akademia Alfonsjańska w Rzymie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego