algolagnia

Wielki słownik ortograficzny PWN

al•golagnia -nii, -nię
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego