algologia

Wielki słownik ortograficzny PWN

al•go•logia -gii, -gię

Słownik języka polskiego PWN

algologia «dział botaniki zajmujący się glonami»
• algologiczny • algolog

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Encyklopedia PWN

algologia
[łac.-gr.],
bot. → fykologia.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego