alienacyjny

Słownik języka polskiego PWN*

alienacja
1. «stan osoby, która utraciła więź ze środowiskiem, w którym żyje»
2. filoz. «proces, w którym pewne wytwory działalności ludzkiej odrywają się od swych twórców i podporządkowują ich sobie»
3. «przeniesienie prawa własności na inną osobę»

• alienacyjny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego