alternatywa

Wielki słownik ortograficzny PWN

al•ter•natywa -ywie, -ywę; -yw: Pomarańczowa Alternatywa

Słownik języka polskiego PWN

alternatywa
1. «dwie wykluczające się możliwości; też: konieczność wyboru między dwiema wykluczającymi się możliwościami»
2. log. «zdanie składające się z dwóch zdań połączonych spójnikiem lub rozumianym jako równoznaczny z wyrażeniem „zachodzi co najmniej jedno z dwojga”»
alternatywa wykluczająca log. «zdanie składające się z dwóch zdań połączonych spójnikiem albo, wówczas prawdziwe, gdy jedno i tylko jedno ze zdań składowych jest prawdziwe»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego