amatorski

Słownik języka polskiego PWN*

amatorski
1. «wykonany przez amatora, uprawiany przez amatorów»
2. «nieudolny, niefachowy»
3. «taki, który może się podobać»

• amatorsko • amatorskość
po amatorsku «bez fachowego przygotowania, nieudolnie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego