antropolożka

Wielki słownik ortograficzny PWN

an•tropo•loż•ka (pot.) -ż•ce, -ż•kę; -żek

Słownik języka polskiego PWN

antropologia «nauka o człowieku, jego pochodzeniu, rozwoju i zróżnicowaniu rasowym»
• antropologiczny • antropolog • antropolożka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego