apelacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

apela•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

apelacja I «odwołanie się od wyroku do sądu wyższej instancji»
• apelacyjny • apelant
apelacja II «rejon uprawy winorośli, w którym produkuje się wino określonego rodzaju»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

kasator
14.11.2012
Uprzejmie proszę o udzielenie informacji, czy określenie kasator należy odnosić do osoby wnoszącej do sądu skargę kasacyjną , czy sądu, który rozpoznaje taką skargę. W orzeczeniach, zwłaszcza Sądu Najwyższego, początkowo traktowano to określenie jako synonim wnoszącego skargę kasacyjną. Obecnie chyba odstąpiono od tego poglądu.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Anna

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dokumenty z sądu, poradzić co dalej, pomoże napisać skargę, odwołanie, apelację. Takich ludzi cenią w łagrach. Chodorkowski wyjdzie żywy, ale jakim...
  • ... nosić szlifów generalskich - ocenił.
    Jeśli obrońcy Czesława Kiszczaka nie wniosą
    apelacji, co jednak jest mało prawdopodobnie, wyrok skazujący otworzy drogę do...
  • ... ojca i wróci z nim na Kubę. Sprawa z powodu apelacji może się przeciągać, ale emocje będą opadać i w końcu...

Encyklopedia PWN

apelacja
[łac. appellatio ‘odwołanie się’],
środek odwoławczy od wyroku sądu I instancji.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego