apelant

Wielki słownik ortograficzny PWN*

apelant -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN*

apelacja I «odwołanie się od wyroku do sądu wyższej instancji»
• apelacyjny • apelant

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego