apriorycznie

Słownik języka polskiego PWN*

aprioryczny «przyjęty z góry, nieoparty na doświadczeniu, lecz na rozumowaniu»
• apriorycznie • aprioryczność

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego