aprobowany

Wielki słownik ortograficzny PWN

aprobować -buję, -bują

Słownik języka polskiego PWN

aprobata «uznanie czegoś za dobre, słuszne, godne poparcia i zgoda na to»
• aprobować
aprobujący «wyrażający aprobatę»
• aprobująco

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Ilość i liczba a aprobowanie form przez językoznawców
10.04.2017
Ostatnio z tego źródła (https://kulturystykajezyka.wordpress.com/2016/02/29/ilosc-i-liczba/) dowiedziałem się, że podział na „policzalną liczbę” i „niepoliczalną ilość” jest dość sztuczny. Ilość ma szersze znaczenie niż liczba i przed wojną odnoszono ją także do rzeczy policzalnych, czynili to także polscy literaci. Czy skoro więcej argumentów (jak sądzę) przemawia za „ilością policzalną”, to czy w przyszłości językoznawcy zaaprobują ją także w formach oficjalnych, nie tylko potocznych?
badania aprobacyjne?
14.02.2003
Szanowny Panie,
W celu wydania aprobaty na stosowanie określonego produktu przeprowadzam badania właściwości tego produktu. Czy badania te można nazwać badaniami aprobacyjnymi, czy badaniami aprobatacyjnymi, czy też żadnego z tych słów nie można użyć?
Z uszanowaniem,
Stanisław Gorzkowski
perfumy
25.12.2006
Perfum – jak mówić poprawnie, np. „Proszę mi pokazać ten perfum” czy „Proszę mi pokazać ta perfuma”?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... być wybierana przez ludność, druga przez pierwszą. Kongres ma prawo aprobować lub zakładać weto wobec ustaw stanowych; 2 - Kongres wybiera prezydenta...
  • ... pytanie będzie przecząca. Osoby, które miałyby wątpliwości co do tych aprobowanych przez społeczeństwo norm i wartości, zawsze mogą zajrzeć do ogólnie...
  • ... do spraw ziemskiego życia, prowadzi z Abrahamem dysputy, a nawet aprobuje jego wątpliwe pod względem moralnym fortele. Jakub zmaga się z...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego