arbiter

Słownik języka polskiego PWN*

arbiter
1. «osoba będąca znawcą i autorytetem w jakiejś dziedzinie»
2. «osoba powołana przez strony wiodące spór lub przez sąd do rozstrzygnięcia sporu»
3. «sędzia sportowy»
arbiter elegantiarum «autorytet w sprawach mody, elegancji i dobrego smaku»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego