archidiecezja

Wielki słownik ortograficzny PWN

ar•chi•diece•zja -zji, -zję; -zji: archidiecezja gnieźnieńska

Słownik języka polskiego PWN

archidiecezja «prowincja kościelna obejmująca jedną lub kilka diecezji pod zarządem arcybiskupa»
• archidiecezjalny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego