arkusz

Wielki słownik ortograficzny

ar•kusz -sza; -sze, -szy (skrót: ark.)

Słownik języka polskiego

arkusz «prostokątny płat papieru, folii, blachy»
• arkuszowy • arkusik
arkusz autorski, wydawniczy «jednostka miary tekstu przeznaczonego do druku obejmującego 40 tys. znaków drukarskich»
arkusz drukarski «jednostka miary wydrukowanego tekstu obejmującego, zależnie od formatu książki, 32, 16, 8 lub 4 stronice»
arkusz kalkulacyjny
1. «program komputerowy służący do sporządzania obliczeń finansowych, zestawień statystycznych itp. za pomocą tabel»
2. «zestawienie finansowe kosztów poniesionych na wytworzenie produktu, usług, pracy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Dotyczy... w pismach urzędowych
30.05.2012
Dzień dobry.
Często w pismach urzędowych umieszczany jest nagłówek brzmiący mniej więcej tak:
Dotyczy: budowy nowej drogi przy ulicy Kazimierza
albo
Dotyczy: pisma Rady Nadzorczej nr 2
Czy postawienie dwukropka po słowie dotyczy jest prawidłowe? Przyznam, że moim zdaniem wygląda to dość dziwnie.
Medyceusze i Walezjusze
16.06.2011
Bardzo proszę o rozstrzygnięcie, jak odmienić polską formę nazwiska de Valois w liczbie mnogiej: Walezjuszy czy Walezjuszów (podobnie Medyceuszy czy Medyceuszów)? Czy właściwa jest analogia do pióropusza, w którego przypadku USJP dopuszcza w takiej formie oboczność?
Pozdrawiam serdecznie
AT
składnia
21.04.2012
Dzień dobry,
jak ustalić prawidłowy przyimek w wyrażeniu pozycja na/w nocie kredytowej? A może powinno być pozycja noty kredytowej? Jeśli dobrze interpretuję definicję słowa pozycja (http://sjp.pwn.pl/szukaj/pozycja), to jedynym dopuszczalnym przyimkiem jest w, jednak powszechnie mówi się o pozycjach na fakturze lub pozycjach na rachunku.
Dziękuję,
Jarek Hirny

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ISO 10263-6 Maszyny do robót ziemnych Przestrzeń dla operatora.
    Arkusz 6: Wyznaczanie wpływu działania słońca na przestrzeń dla operatora,
    PN...
  • ... teksty, drukować stworzone dokumenty, wprowadzać i przetwarzać dane, tworzyć własne arkusze. W przypadku Microsoft Windows '98 wyjaśniamy m.in. podstawowe pojęcia...
  • ... nie tylko tekst, ale również jego układ, sposób prezentacji na arkuszu. W przypadku czytników elektronicznych, w zależności od zastosowanego urządzenia książka...

Encyklopedia

arkusz
[łac.],
cienki płat materiału (np. papieru, blachy) określonego formatu;
arkusz zadrukowanego papieru, który po kilkakrotnym złamaniu (sfalcowaniu) do okreśłonego formatu tworzy składkę;
arkusz obliczeniowy, arkusz kalkulacyjny,
inform. program komputerowy pomagający w obliczeniach;
umowna jednostka miary tekstu dostarczonego przez autora do wydania;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2017

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017.
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

Świat w przysłowiach

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2017” i odbierz darmowy e-book!