artykuł

Wielki słownik ortograficzny PWN*

artykuł -ułu, -ule; -ułów (skrót: art.): artykuł wstępny, ale: Artykuły henrycjańskie a. henrykowskie (hist.)

Słownik języka polskiego PWN*

artykuł
1. «tekst publicystyczny, literacki lub naukowy zamieszczony w gazecie lub czasopiśmie»
2. «rzecz, która jest przedmiotem handlu»
3. «część ustawy lub umowy stanowiąca zamkniętą całość»
4. «reguła religijna»

• artykulik • artykulisko
artykuł pierwszej potrzeby «artykuł niezbędny w codziennym życiu»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego