artykulacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

artykula•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

artykulacja
1. «ruchy i układ narządów mowy podczas wymawiania głosek; też: wymawianie głoski»
2.  «sposób wydobywania dźwięków przez śpiewaka lub instrumentalistę»
3. «w śpiewie koloraturowym: czyste i wyraźne realizowanie dźwięków»
4. «wypowiadanie swoich poglądów, opinii lub odczuć»
5. «ruchy żuchwy w stosunku do szczęki»

• artykulacyjny • artykulacyjnie • artykułować
miejsce artykulacji «miejsce największego zbliżenia narządów mowy przy wymawianiu danej głoski»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego