arystokracja

Wielki słownik ortograficzny PWN

arystokra•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

arystokracja I
1. «najwyższa warstwa społeczna uprzywilejowana dzięki urodzeniu i bogactwu»
2. «elitarna grupa ludzi wyróżniających się w jakimś środowisku»

• arystokratyczny • arystokratycznie • arystokratyczność • arystokrata • arystokratka
arystokracja II «forma rządów w starożytnej Grecji, polegająca na sprawowaniu władzy politycznej przez przedstawicieli możnych rodów»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Czy odmieniać tybet, teba, czati, erpatre, tesem, tessarakonteres?
19.09.2019
Szanowni Państwo,
czy odmiana słów lub jej brak w poniższym zdaniu jest prawidłowa?
W pierwszej tebet (1) umieszczono mumię czati (2), a do następnej teba (1) włożono truchło erpatra (3), pięć zmumifikowanych tesem (4) oraz miniatury dwóch tessarakonteres (5).

Z poważaniem
Witold Milczarek
nudzić się jak mops
28.01.2008
Szanowni Eksperci,
skąd wzięło się powiedzenie nudzić się jak mops? Dlaczego akurat mops?
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie,
Joanna
od...do... czy od... po...?
7.05.2014
Chciałbym zapytać o konstrukcję od [czegoś] po [coś], którą posługujemy się, aby wyznaczyć jakiś zakres, np. od postulatów gospodarczych po ustrojowe i społeczne. Czy błędem byłoby wymienienie w niej przyimka po [coś] na do [czegoś], np. od postulatów gospodarczych do ustrojowych i społecznych?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w naszej kulturze jest dość późny, początkowo był znany wśród arystokracji, szlachty i mieszczaństwa, jeszcze w dwudziestym wieku nie znano go...
  • ... Ponieważ wiadomo ogólnie, że wywiad niemiecki aż się roił od arystokracji, uzyskujemy pośrednie potwierdzenie, jak głęboko zakonspirowany był von (?) K.
    3...
  • ... bezwzględnej uległości i zdania się na jego wolę. Przedstawicieli dawnej arystokracji (Czartoryskiego, Potockiego) stopniowo odsuwał od władzy, zastępując ich ludźmi wyniesionymi...

Encyklopedia PWN

arystokracja
[gr. áristos ‘najlepszy’, kratós ‘władza’],
elitarna warstwa społeczna, zajmująca najwyższą pozycję w społeczeństwie, do której przynależność wynika ze szlachetnego urodzenia i jest dziedziczna (arystokracja rodowa);
arystokracja
[gr. áristos ‘najlepszy’, kratós ‘władza’],
przen. elita wyróżniona na podstawie określonego kryterium;
arystokracja
[gr. áristos ‘najlepszy’, kratós ‘władza’],
jeden z 3 typów ustroju politycznych, wyróżnionych przez Arystotelesa;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego