asekuracja

Słownik języka polskiego PWN*

asekuracja
1. «zabezpieczenie przed skutkami ryzykownych działań lub jakichś wydarzeń»
2. «pomoc i ochrona w czasie wykonywania trudnych i ryzykownych czynności»
3. «człowiek, grupa ludzi lub urządzenie zapewniające komuś bezpieczeństwo w czasie wykonywania takich czynności»
4. «zapewnienie ubezpieczonemu odszkodowania za straty powstałe w wyniku nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych»

• asekuracyjny • asekuracyjnie • asekurować

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego