astronomiczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

astro•nomicz•ny (skrót: astr.)

Słownik języka polskiego PWN

astronomiczny
1. «dotyczący astronomii»
2. «bardzo duży»

• astronomicznie
azymut astronomiczny «kąt dwuścienny między płaszczyzną południka niebieskiego a płaszczyzną przechodzącą przez dany obiekt oraz bieguny niebieskie»
cykl astronomiczny «odstęp czasu, po którego upływie powtarzają się jednakowe względne położenia pewnych zespołów ciał niebieskich»
równik niebieski, astronomiczny «koło wielkie na sferze niebieskiej, będące przecięciem jej przez płaszczyznę prostopadłą do osi świata i przechodzącą przez środek sfery niebieskiej»
zegar astronomiczny «zegar, którego działanie jest oparte na okresowych ruchach ciał niebieskich»
anomalie astronomiczne «kąty określające położenie ciała niebieskiego na orbicie»
geografia astronomiczna «nauka rozpatrująca Ziemię jako ciało niebieskie oraz badająca sposoby przedstawienia jej na płaszczyźnie»
jednostka astronomiczna «jednostka długości stosowana do wyrażania odległości w obrębie Układu Słonecznego»
nutacja astronomiczna «okresowe wahania osi obrotu Ziemi powstające w wyniku zmian położenia Słońca i Księżyca względem równika oraz ich odległości od Ziemi»
znaki astronomiczne «stosowane w astronomii umowne oznaczenie planet, faz Księżyca, gwiazdozbiorów itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

pisownia nazw astronomicznych
1.02.2013
Szanowni Państwo,
kiedy piszemy wielkimi literami Pas Kuipera i Obłok Oorta (zob. www.so.pwn.pl, www.encyklopedia.pwn.pl)?
Z poważaniem
Czytelnik
Ogród bądź ogrody przed wyliczeniem, z dwukropkiem lub bez
2.07.2018
Szanowni Państwo,
czy zdanie powinno brzmieć:
Do ich dyspozycji oddano obserwatoria astronomiczne, ogrody botaniczny i zoologiczny...
lub
Do ich dyspozycji oddano obserwatoria astronomiczne, ogrody: botaniczny i zoologiczny,
czy
Do ich dyspozycji oddano obserwatoria astronomiczne, ogród botaniczny i zoologiczny...
Ogrody czy ogród? Z dwukropkiem czy bez?

Dziękuję i pozdrawiam serdecznie, AB
gwiazda betlejemska i Gwiazda Betlejemska
15.06.2004
Jak pisze się gwiazda betlejemska (wielkie czy małe litery)? Czy pisownia uzależniona jest od tego, czy jest to nazwa kwiatu (kupowanego przed świętami Bożego Narodzenia), czy gwiazdy (obiektu astronomicznego), która wskazywała drogę do Betlejem? Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... tego dodać wyżywienie przez dwa dni prawie tysiąca pasażerów oraz astronomiczne ceny za wyładunek i lądowanie pasażerów w niedzielę. Zapłacona przeze...
 • ... map.
  Materiałem podstawowym do opracowania map są pomiary geodezyjne i
  astronomiczne. W procesie powstawania mapy oprócz błędów pomiarów występują jeszcze błędy...
 • ... kochać.

  *

  Piszę te słowa w moim gabinecie, przy biurku, w
  Astronomicznym Obserwatorium w Castel Gandolfo. Za chwilę wyjdę na taras. W...

Encyklopedia PWN

przyrząd do pomiaru jasności obiektów astronomicznych;
spektrograf astronomiczny, astrospektrograf,
przyrząd służący do otrzymywania widm ciał niebieskich;
zbiór obrazów ciał niebieskich dobranych wg przyjętego kryterium;
przyrząd mech. do pomiaru wzajemnego położenia na niebie bliskich siebie obiektów, których odległość kątowa jest rzędu minut łuku lub mniejsza;
zegar, którego działanie jest oparte na okresowych ruchach ciał niebieskich, np. obrocie Ziemi dookoła Słońca i wokół własnej osi, ruchach pulsarów.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego