atakować

Słownik języka polskiego PWN*

atakować
1. «prowadzić zaczepne działania wojenne»
2. «gwałtownie napadać, nacierać»
3. «występować przeciwko komuś lub czemuś w sposób zaczepny»
4. «o chorobach: szerzyć się w jakimś środowisku, opanowywać jakiś organ»
5. «o czynnikach fizycznych: działać niszcząco na coś»
6. «silnie oddziaływać»
7. sport. «podejmować próbę pokonania przeszkody, pobicia rekordu»
8. sport. «podejmować energiczną próbę uzyskania przewagi nad przeciwnikiem»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego