atest

Wielki słownik ortograficzny PWN

atest -estu, -eście; -estów

Słownik języka polskiego PWN

atest «dokument stwierdzający, że dany produkt spełnia obowiązujące normy i może być dopuszczony do sprzedaży»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

atest
3.03.2003
Czy urządzenia (np. komputer) wyposaża się w atest, czy może nadaje się im atest, a może się atestuje?
Dziękuję.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... u. - Może należało 10 razy sprawdzić, czy implanty DERO miały atest. Ale ja jestem lekarzem. Sprawdzeniem, czy implanty są zarejestrowane, powinna...
 • ... Zamek Abc otwarcie, 620 94 98, 654 11 60
  Zamek
  atest całodobowo, 625 12 40
  Zamek atest ekspresowo 835 57 54...
 • ... świecie, a receptury wyrobów chronione są międzynarodowymi patentami.
  Wyroby posiadają
  atesty nr ZPU-4431-Imp.G. 21/RW/96, HŻ/01068...

Encyklopedia PWN

atest
[łac. attestor ‘poświadczam’],
ekon. dokument zaświadczający spełnianie przez dany wyrób wymagań norm lub warunków technicznyhc;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego