atomowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

licz•ba atomowa licz•bie atomowej, licz•bę atomową; liczb atomowych (skrót: l.at.)

Słownik języka polskiego PWN

atomowy
1. «odnoszący się do atomu, jego budowy i właściwości»
2. «wykorzystujący energię jądrową»
3. «związany z posiadaniem i użyciem broni jądrowej»
grzyb atomowy «słup radioaktywnych pyłów i dymów o kształcie grzyba, powstający po wybuchu jądrowym»
statek atomowy «statek, którego silnik zasilany jest parą otrzymywaną z reakcji jądrowej»
wybuch jądrowy, atomowy «gwałtowne wydzielenie ogromnej ilości energii w wyniku reakcji łańcuchowej rozszczepienia lub syntezy jąder»
zegar atomowy «zegar, który do działania wykorzystuje zjawisko emisji lub absorpcji promieniowania elektromagnetycznego atomów lub cząsteczek»
broń atomowa «broń jądrowa, której działanie oparte jest na wyzyskaniu energii wydzielanej podczas łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder ciężkich pierwiastków»
elektrownia atomowa, jądrowa «elektrownia wytwarzająca energię elektryczną z energii jądrowej»
energia jądrowa, atomowa, termojądrowa «wewnętrzna energia jądra atomowego»
fizyka atomowa «dział fizyki zajmujący się badaniem budowy i właściwości atomów»
głowica jądrowa, atomowa, termojądrowa «głowica bojowa rakiety, bomby, torpedy itp. zawierająca ładunek jądrowy»
liczba atomowa (pierwiastka) «liczba oznaczająca ilość protonów w jądrze atomu danego pierwiastka»
masa atomowa (względna) «masa atomu danego pierwiastka chemicznego, odniesiona do 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C, przyjętej za atomową jednostkę masy»
wiązanie kowalencyjne, kowalentne, atomowe «wiązanie chemiczne powstałe przez połączenie pary elektronów, w której jeden elektron pochodzi od jednego, a drugi od drugiego z wiążących się atomów»
wojna atomowa, jądrowa, nuklearna «wojna, w której decydujące znaczenie ma użycie broni jądrowej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

rodzina nuklearna
18.03.2013
Czy określenie rodzina nuklearna (ang. nuclear family) jest z punktu widzenia językoznawcy potrzebne i przyczynia się do wzbogacenia zasobu leksykalnego polszczyzny? A może przeciwnie – jest jedynie kalką językową, która być może wyeliminuje z użycia nasze rodzime określenie rodzina dwupokoleniowa?
małpa z brzytwą
19.05.2004
Co oznacza i skąd zostało zaczerpnięte określenie małpa z brzytwą? Czy w ogóle jest to powszechnie znany związek frazeologiczny, czy nie?
Oppenheimer
28.09.2007
Chciałem zwrócić uwagę na być może błąd w słowniku ortograficznym http://so.pwn.pl/ oraz w http://encyklopedia.pwn.pl. Na stronie Wiedzy i Życia Andrzej Kajetan Wróblewski pisze o Juliusie Robercie Oppenheimerze. PWN podaje imię Jacob. Trochę na ten temat piszą w angielskiej Wikipedii, gdzie imię Jacob nie pojawia się ani razu. Imię Julius podaje również The International Movie Database.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Busha jest gotowa do rekompensaty, Korea może zamrozić swój program atomowy oparty na reaktorze z moderatorem grafitowym" - podała wczoraj północnokoreańska agencja...
  • ... oznaczony symbolem Au. Ciepło właściwe 0,0312 cal/g, ciężar atomowy 197, ciężar właściwy 19,3, temperatura topnienia 1063°C. Nie...
  • ... razy w tygodniu latały nad Morzem Barentsa w kierunku bazy atomowych okrętów podwodnych w Murmańsku na półwyspie Kola. Właśnie z Mildenhall...

Encyklopedia PWN

niekiedy używana nazwa → masy atomowej.
czas atomowy międzynarodowy, fr. Temps Atomique International (TAI),
czas ustalany przez Sekcję Czasu Międzynarodowego Biura Miar na podstawie porównań wielu wzorców jednostki czasu (zegary atomowe i in.) rozmieszczonych w różnych miejscach kuli ziemskiej;
liczba określająca wielkość atomu;
zegar, w którym wykorzystuje się zjawisko emisji lub absorpcji promieniowania elektromagnetycznego (o określonej częstotliwości) przez atomy (cząsteczki);
tworząca się zaraz po wybuchu jądrowym naziemnym chmura (o charakterystycznym kształcie ogromnego grzyba) składająca się z bardzo drobnych pyłów i aerozoli promieniotwórczych, powstałych z odparowanych materiałów oraz materiałów wciągniętych przez bardzo silny prąd wstępujący.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego