audytor

Wielki słownik ortograficzny PWN*

au•dytor -rze; -rzy a. -rowie, -rów

Słownik języka polskiego PWN*

audytor
1. «osoba lub firma uprawniona do przeprowadzenia audytu»
2. «członek sądu wojskowego»
3. «w sądownictwie kościelnym: sędzia delegowany do przygotowania materiału procesowego»
4. daw. «słuchacz»
5. daw. «uczeń przesłuchujący kolegów z zadanych lekcji na polecenie nauczyciela»

• audytorski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego