audytor

Wielki słownik ortograficzny PWN

au•dytor -rze; -rzy a. -rowie, -rów

Słownik języka polskiego PWN

audytor
1. «osoba lub firma uprawniona do przeprowadzenia audytu»
2. «członek sądu wojskowego»
3. «w sądownictwie kościelnym: sędzia delegowany do przygotowania materiału procesowego»
4. daw. «słuchacz»
5. daw. «uczeń przesłuchujący kolegów z zadanych lekcji na polecenie nauczyciela»

• audytorski

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

auditing, ale audytor
23.05.2001
Wątpliwość moja dotyczy tym razem zapożyczonego słowa audyt, audytor. W publikacjach spotykam się również z auditem (auditorem). Która z form jest poprawna?

Dziekuję za odpowiedź, Emilia Maćczak
audyt raz jeszcze
16.11.2001
Proszę o rozstrzygnięcie następującego problemu:

Konsultanci nadzorujący proces zdobywania certyfikatu ISO wymagają, by w dokumentacji stosować zapisy pochodzące z normy wydanej przez PKN. Zapisy te brzmią następująco:

audit (z i zamiast y),
auditor (z i zamiast y),
polityka jakości,
cele jakości,
identyfikowalność.

Czy w takiej sytuacji oryginalne zapisy, których użyto w opisie normy PN-EN ISO 9001, mają przewagę nad tym, co można znaleźć w wydawnictwach poprawnościowych? Czy instytucje lub organy państwowe mogą wymuszać stosowanie pisowni niepoprawnej?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... na czas pobytu i jak twierdził Rottweiler, jedynie z powodu audytora Francuza. To znaczy wszelki ślad po transakcjach i dostawach z...
  • ... dotarła "Rz", wynika, że zdecydowanie najlepiej wypadli nasi kandydaci na audytorów.
    W Brukseli zakończyło się sprawdzanie testów, które odbyły się w...
  • ... decyzje zlecono innej francuskiej firmie. Ktoś odkrył, że jeden z audytorów wcześniej pracował w wytwórni porcelany w rejonie Limoges. Lubiana zdobyła...

Encyklopedia PWN

audytor
[łac.]:
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego