autarchia

Wielki słownik ortograficzny PWN

au•tar•chia -chii, -chię

Słownik języka polskiego PWN

autarchia «rządy nieograniczone, władza absolutna»
• autarcha

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego