autarchia

Wielki słownik ortograficzny PWN

au•tar•chia -chii, -chię

Słownik języka polskiego PWN

autarchia «rządy nieograniczone, władza absolutna»
• autarcha

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... sam pewnie dorobiłbym się choroby psychicznej.
    - Uznajecie taką jego wszechwładzę?
    Autarchię jednej osoby?
    - Myślałeś, że mamy tu jakiś parlament czy jak...
  • ... większość istniejących w 1989 r. przedsiębiorstw państwowych, które w warunkach autarchii skazano na bankructwo lub w najlepszym wypadku na wegetację. Istotne...

Encyklopedia PWN

autarchia
[gr.],
rządy nieograniczone — absolutyzm, samowładztwo.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego