autochton

Wielki słownik ortograficzny PWN*

au•toch•ton (osoba) -na, -nie; -ni, -nów
au•toch•ton (geol.) -nu, -nie; -ny, -nów

Słownik języka polskiego PWN*

autochton
1. «rdzenny mieszkaniec danego obszaru»
2. «masy skalne, które podczas ruchów górotwórczych skorupy ziemskiej nie uległy przemieszczeniu»

• autochtoński, autochtoniczny • autochtonka

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego