autogeneza

Wielki słownik ortograficzny PWN

au•to•geneza -zie, -zę

Słownik języka polskiego PWN

autogeneza
1. «samoistne powstanie»
2. «kierunek w biologii utrzymujący, że ewolucja świata organicznego odbywa się niezależnie od warunków środowiska»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego