autogeniczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

au•to•genicz•ny a. autogenny

Słownik języka polskiego PWN

autogeniczny, autogenny «wywołany przez przyczyny wewnętrzne»
trening autogeniczny, autogenny «metoda stosowana w psychoterapii, polegająca m.in. na wykonywaniu ćwiczeń likwidujących napięcie nerwowe»
czynniki autogeniczne «wewnętrzne siły organizmów wpływające na ich ewolucję niezależnie od zewnętrznych czynników środowiska»
składniki autogeniczne «składniki skał powstałe podczas procesu tworzenia się skał i we wczesnych etapach ich przeobrażeń»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Encyklopedia PWN

dział gleb powstałych pod wpływem jednego lub kilku czynników (najczęściej klimatu i biosfery), bez wyraźnej przewagi żadnego z nich;
autogeniczne składniki, składniki autigeniczne,
geol. składniki skał powstałe podczas procesu tworzenia się skał i we wczesnych etapach ich przeobrażeń;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!