autografia

Wielki słownik ortograficzny PWN

au•to•grafia -fii, -fię

Słownik języka polskiego PWN

autografia
1. «dawna technika litograficzna»
2. «dokładna reprodukcja ilustracji, rysunku lub pisma»

• autograficzny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego